Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że organizatorem corocznej Konferencji Katedr Finansów (KKF) w 2019 roku jest Katedra Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Bardzo dziękujemy za zaufanie w tym zakresie. Dołożymy starań, żeby Państwa pobyt na KKF był owocny pod względem naukowym i poznawczym.

Przyszłoroczna KKF odbędzie się pod głównym hasłem:

Finanse – 95 lat po reformie Władysława Grabskiego, które będzie obejmowało następujące sekcje problemowe:

  1. Reforma Władysława Grabskiego – finanse wczoraj, dziś i jutro
  2. Dylematy sektora finansów publicznych
  3. Współczesne problemy rynku finansowego
  4. Globalne uwarunkowania rozwoju bankowości
  5. Finansowanie działalności gospodarczej
  6. Finanse w agrobiznesie
  7. Rachunkowość – wyzwania informacyjne i sprawozdawcze dla finansów
  8. Finanse w interdyscyplinarnym otoczeniu.

KKF odbędzie się w dniach 11-13.09.2019.

W ramach Konferencji Katedr Finansów realizowany jest projekt z zakresu edukacji ekonomicznej pt. KONFERENCJA KATEDR FINANSÓW FINANSE – 95 LAT PO REFORMIE WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, dofinansowany przez Narodowy Bank Polski.